Meddelelser og nyttig information


Flytter du fra din bolig ?

Vi er en privat vandforsyning, som leverer vand til borgerne i Hasselager og Kolt. Ved fraflytning er det vigtigt at man meddeler kontoret, at man er fraflyttet adressen, så der kan laves en opgørelse på skæringsdatoen. Desværre glemmer mange at meddele det til os, når de flytter fra en bolig. 

HUSK at give besked til Hasselager-Kolt Vandværk.

 

Varmt vand 

Hasselager-Kolt Vandværk leverer ikke varmt vand.

Hvis du har koldt vand i hanen, men mangler det varme, skal du kontakte AffaldVarme Aarhus - nu Kredsløb (fra 01.03.22).

Du kan evt. se på deres hjemmeside under punktet "Driftsinfo". 

 

Opkrævning af vandafledningsbidrag.

Aarhus Vand, som ejer kloakerne, har valgt at de fra den 1. januar 2013 selv opkræver vandafledningsbidraget (spildevand). Dette har tidligere været en opgave som Hasselager-Kolt Vandværk har varetaget på vegne af Aarhus Vand. 

For dig som kunde betyder det :

Du modtager regninger både fra HKV og Århus Vand.

Vand og statsafgift opkræves af Hasselager-Kolt Vandværk. 

Du modtager fortsat en opkrævning på vand og afgift af ledningsført vand fra Hasselager-Kolt Vandværk, som er privat vandværk.

Henvendelser vedrørende aflæsninger, opkrævning af vand og flytning skal ske til Hasselager-Kolt Vandværk.

Opkrævningerne fra vandværket har forfald 15. februar for 1. halvår og 15. august for 2. halvår.