Vandkvalitet

 

Drikkevand er en af vore vigtigste næringskilder, om ikke den vigtigste.

Det vand vi bruger her i forsyningsområdet er alt sammen hentet op fra boringer på Pilegårdsvej, Kolt Skovvej 7 samt de nye boringer ved Genvejen..

Når vandet kommer ud af hanen, er det rent og friskt efter en tur gennem vandværkerne, hvor vandet er blevet iltet, men iøvrigt ikke tilsat nogen form for stoffer. Vi er endnu i den heldige situation at have godt og rent vand. Vi skal dog passe på vort vand, - det er truet af bl.a. kemiske stoffer fra husholdning, industri og landbrug.

Vore kildefelter med boringer ejer vi selv, men da de grundvandmagasiner, som vi oppumper vandet fra formodes placeret under Hasselager Kolt området og en del uden for det tætbebyggede område, er det af afgørende betydning, at vi alle gør en indsats og bruger vort område med omtanke. - Som der stod på vor gamle vandværksbil for år tilbage - "husk du bor oven på dit vand". 

Kravene til vort drikkevand er fastsat i Bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001.

Bekendtgørelsen indeholder bl.a. bestemmelser om grænseværdierne for forskellige stoffer i vandet samt bestemmelser om, hvor ofte vandværket skal udtage prøver til analyser. Århus Kommune Teknik og miljø, har det overordnede tilsyn med de private vandværker i kommunen, og de fastlægger under hensyntagen til ovennævnte bekendtgørelse samt antal udpumpede m3, hvilke analyser, der skal foretages. Firmaet SGS Analytics Denmark forestår vore analyser, som foretages både på værkerne, på ledningsnettet og hos forbrugerne. Der analyseres for både organiske og uorganiske stoffer.

Ved evt. spørgsmål til vandkvaliteten kan man altid se resultaterne af de seneste vandanalyser her på hjemmesiden. Ønskes der yderligere informationer, er man naturligvis velkommen til at kontakte vandværket.