Seneste nyt

Kortvarige afbrydelser af vandtilførsel indtil 19. juni 2024 ( afsluttet planmæssigt )

Der vil være kortvarige aflukninger af vandtilførsel til følgende områder

  • Hasselhøj – alle numre
  • Hasselengen – alle numre

Lukninger vil være meget kortvarige – enkelte dog måske op til 1 time – og vil foregå i dagtimer mellem 8:00 og 16:00.

Meddelelse vil ligeledes blive udsendt af vicevært via sms/mail til de berørte områder.

Der etableres ny hovedledning, og der vil derfor blive etableret midlertidige vandledninger ind til disse områder.

Generalforsamling 2024

Generalforsamling blev afholdt tirsdag 26. marts 2024 på Aarhus Hostel, Beringvej 1, 8361 Hasselager. 

Regnskab 2023 og budget for 2024 kan printes herfra.

Regnskab 2023           Budget 2024

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg og blev genvalgt

  • Inger Højrup Nielsen
  • Karsten Pihl
  • Jørgen Buhl

 

Mere info her Referater

 

HKV er kåret til årets private vandværk 2024

Hasselager-Kolt Vandværk er kåret til årets private vandværk af foreningen Danske Vandværker. Det er bestyrelser og ansatte  i landets private vandværker, som har kunnet stemme. 

Vi er stolte af, at vores ambitioner for vandværket har udmøntet sig i denne titel. Vores nye firmabil vil også i det kommende år være præget af dette.

      

Større                    Større                   Større

 

Læs om begrundelsen på Danske Vandværkers hjemmeside Danske Vandværker

 

Ny firmabil  - Volkswagen ID. Buzz Cargo

"Grøn" varebil - Årets varebil 2023 - ren el-bil som understreger vandværkets grønne profil.

    Større billede


 

Vandbrud Jegstrupvej (Ved Jysk Diner) 10.12.2023

Vandbrud lokaliseret og afhulpet på under 4 timer. Det skulle ikke være nødvendigt at skylle, da urenheder ikke er kommet ind i rørene.

    

 

Opdatering af konfiguration / software i de nye målere

For at få en bedre udnyttelse af mulighederne i de nye målere, så vil de fleste, der allerede har fået installeret den nye måler, få et besøg fra vandværket. Det tager kun kort tid på den enkelte installation, så tag vel imod teknikerne, som repræsenterer vandværket. Det er et stort antal målere, der skal ændres, så det er ikke sikkert, du får besøg med det samme.

 

Vandbrud hovedledning Kolt Østervej 13.09.23

 

Yderst veldrevet vandværk.

Læs tilsynsrapport fra Århus Kommune - Teknik og Miljø  

Gå til rapport her

 

Ingen PFAS i Hasselager-Kolt Vandværks vand.

Forbrugerne i Hasselager-Kolt Vandværks forsyningsområde kan med ro i sindet drikke vores vand.

Vandanalyser viser, at der ikke er fundet PFAS-forbindelser i vores drikkevand.

Vandprøverne, der er analyseret for mere end 40 forskellige uønskede kemikalier – blandt andet PFAS-forbindelser, er taget ved afgang fra vandværk og ude ved forbrugere.

Hos forskellige forbrugere og på vores ledningsnet udtager vi vandprøver, og resultaterne viser, at vandet er helt rent – også for PFAS.

Alle analyser kan findes i menuen under Vandkvalitet / Vandanalyser

Vores seneste måling (PFAS SUM) viser mindre end 0,0002 mikrogram/liter, og grænseværdien er 2 nanogram/liter. Vort niveau er dermed under 10% af den anbefalede grænseværdi.

 

Generalforsamling 2023

Afholdt tirsdag 28. marts 2023 kl. 19:30 på Århus Hostel.

26 stemmeberettigede forbrugere var mødt frem til gennemgang af regnskab og budget mm. Bestyrelsesmedlemmerne Jens Christian Jakobsen og Geert Ebbesen blev genvalgt.

Referat findes under menu "Vandværket" - Referater