Seneste nyt

Ingen PFAS i Hasselager-Kolt Vandværks vand.

Forbrugerne i Hasselager-Kolt Vandværks forsyningsområde kan med ro i sindet drikke vores vand.

Vandanalyser viser, at der ikke er fundet PFAS-forbindelser i vores drikkevand.

Vandprøverne, der er analyseret for mere end 40 forskellige uønskede kemikalier – blandt andet PFAS-forbindelser, er taget ved afgang fra vandværk og ude ved forbrugere.

Hos forskellige forbrugere og på vores ledningsnet udtager vi vandprøver, og resultaterne viser, at vandet er helt rent – også for PFAS.

Alle analyser kan findes i menuen under Vandkvalitet / Vandanalyser

Vores seneste måling (PFAS SUM) viser mindre end 0,0002 mikrogram/liter, og grænseværdien er 2 nanogram/liter. Vort niveau er dermed under 10% af den anbefalede grænseværdi.

 

Generalforsamling 2022

Afholdt 29. marts 2022 på Århus Hostel.

Referat kan ses underer menupunktet Vandværket / Referater.

 

Artikel i gratisavis BT Aarhus 8.oktober 2021

Af denne fremgår, at Hasselager Kolt Vandværk skulle have haft tilfælde af PFOS giftrester i drikkevandet efter 2016.

Dette er helt forkert, der er ALDRIG påvist noget sådant i bare en enkelt af vore prøvetagninger. Der er ikke påvist nogen form for giftrester i vore 7 boringer.

Alle prøveresultater fremgår andet sted på hjemmesiden.

BT journalist er kontaktet med henblik på at få oplyst kilden til den fejlagtige information.