Seneste nyt

Opdatering af konfiguration / software i de nye målere

For at få en bedre udnyttelse af mulighederne i de nye målere, så vil de fleste, der allerede har fået installeret den nye måler, få et besøg fra vandværket. Det tager kun kort tid på den enkelte installation, så tag vel imod teknikerne, som repræsenterer vandværket. Det er et stort antal målere, der skal ændres, så det er ikke sikkert, du får besøg med det samme.

 

Vandbrud hovedledning Kolt Østervej 13.09.23

 

Yderst veldrevet vandværk.

Læs tilsynsrapport fra Århus Kommune - Teknik og Miljø  

Gå til rapport her

 

Ingen PFAS i Hasselager-Kolt Vandværks vand.

Forbrugerne i Hasselager-Kolt Vandværks forsyningsområde kan med ro i sindet drikke vores vand.

Vandanalyser viser, at der ikke er fundet PFAS-forbindelser i vores drikkevand.

Vandprøverne, der er analyseret for mere end 40 forskellige uønskede kemikalier – blandt andet PFAS-forbindelser, er taget ved afgang fra vandværk og ude ved forbrugere.

Hos forskellige forbrugere og på vores ledningsnet udtager vi vandprøver, og resultaterne viser, at vandet er helt rent – også for PFAS.

Alle analyser kan findes i menuen under Vandkvalitet / Vandanalyser

Vores seneste måling (PFAS SUM) viser mindre end 0,0002 mikrogram/liter, og grænseværdien er 2 nanogram/liter. Vort niveau er dermed under 10% af den anbefalede grænseværdi.

 

Generalforsamling 2023

Afholdt tirsdag 28. marts 2023 kl. 19:30 på Århus Hostel.

26 stemmeberettigede forbrugere var mødt frem til gennemgang af regnskab og budget mm. Bestyrelsesmedlemmerne Jens Christian Jakobsen og Geert Ebbesen blev genvalgt.

Referat lægges under menu "Vandværket" - Referater snarest muligt.